Djelatnosti "BE STAR"

Djelatnosti Udruženja BE STAR obuhvataju projektno, partnersko, volontersko i stručno djelovanje.

 • Organizuje edukacije, seminare, simpozijume, konferencije, treninge, okrugle stolove, izložbe, koncerte, predstave, promocije i istraživanja u svim oblastima koje afirmišu rast i razvoj privrede;
 • Inicira, razvija i implementira aktivnosti izrade strateških dokumenata, stručnih članaka, analiza, legislativa i propisa za reformu sektora privrede u BiH i regiji;
 • Objavljuje knjige, brošure, publikacije,časopise i stručne članke;
 • Okuplja stručnjake i stručnjakinje iz oblasti značajnih za razvoj privrede na lokalnom, državnom ali i međunarodnom nivou;
 • Istupa u javnosti samostalno, u partnerstvu, u okviru mreže i koalicije, te kroz organizovanje javnih događaja i edukacija;
 • Sarađuje sa institucijama, organizacijama, privrednim subjektima i obrazovnim institucijama radi uspješnog realizovanja projekata u skladu sa misijom;
 • Pruža edukativne i savjetodavne usluge individuama, institucijama, privrednim subjektima i organizacijama u skladu sa djelatnostima Udruženja;
 • Jača socijalne i druge vještine za zapošljavanje i razvoj karijere;
 • Organizuje programe ekonomskog osnaživanja marginalizovanih kategorije;
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom koji doprinose ostvarivanju ciljeva.

Ciljevi "BE STAR"-a

Udruženje BE STAR ima za cilj analizu, savjetovanje, edukaciju i promociju izgradnje podržavajućeg okruženja za razvoj privrede, malih i srednjih preduzeća, organizacija civilnog društva i drugih oblika organizovanja u BiH i zemljama Zapadnog Balkana.

 • Promociju podržavajućeg i zdravog okruženaj za razvoj privrede kroz saradnju sa drugim organizacijama, privrednim subjektima, obrazovnim institucijama i individuama koje dijele isti ili slične interese;
 • Razvoj obrazovnih programa neophodnih za kvalitetno domaće ali i međunarodno poslovanje, pozicioniranje na tržištu i prevazilaženje konkurencije;
 • Promocija i zaštita djelatnika u privredi kroz razvoj specifičnih programa zasnovanih na međunarodnim pravima is tendardima;
 • Zalaganje za veće učešće žena, mladih i marginalizovanih kategorija društva u provrednim tokovima BiH;
 • Pružanje usluga treninga, edukaciju, radionica, savjetovanja, analiza u cilju razvoja podržavajućeg okruženja za privredu, mala i srednja preduzeća i individue;
 • Podrška procesu ekonomskog rasta i razvoja Bosne i Hercegovine i zemalja Zapadnog Balkana;
 • Promocija i podržavanje razvoja zdrave konkurencije i poštivanje zakona i pravila tržišta;
 • Izdavačka djelatnost u skladu sa ciljevima.
 • Promocija i aktivan doprinos međusektorskoj saradnji u društvu;
 • Popularizacija i širenje svijesti o važnosti cjeloživotnoh učenja i obrazovanja odraslih;

Prodaja

Raditi u prodaji znači sustavno raditi na sebi i razvoju svih potrebnih kompetencija i vještina koje su vam inače potrebne za napredak u životu, profesionalno i privatno. Komunikacija, pregovaranje, predstavljanje, izgradnja povjerenja, upornost, sustavan rad, kreativnost… Što vam od toga ne treba u životu općenito?

Gotovo svaka gospodarska grana uključuje i prodajno poslovanje. Stoga je izbor radnih mjesta koji vam stoji na raspolaganju uvijek puno veći, nego za ljude koji nemaju interesa za rad u prodaji. 

Dobar prodavač/ica ne može postati tehnološki višak jer će zbog svojih dokazanih sposobnosti uvijek biti interesantan novom potencijalnom poslodavcu ili će barem puno lakše naći novi posao!

Prodaja je kroz ljudsku povijest uvijek imala svoje važno mjesto, ima ga danas, a imat će ga i u budućnosti, bez obzira na tehnološke, sociološke i gospodarske promjene u društvu.

Kome su radionice i seminari namijenjeni

Radionica i seminar je namijenjen onima koji žele naučiti osnove uspješne prodaje i praktične prodajne tehnike.  Ovi koncepti prodaje su primjenjivi kako u maloprodaji, tako i u veleprodaji te različitim branšama.

Fokusirani smo na prenos praktičnog znanja i iskustva, a kroz ovaj trening imat ćete mogućnost postavljati konkretna pitanja i predstavljati slučajeve iz vaše prakse.

Ova radionica je za one koji žele naučiti kako razviti mentalni sklop profesionalnog prodavača i na tome kontinuirano raditi te ostvariti dugoročne rezultate. Ako ste spremni posvetiti svoje vrijeme radu i razvoju, ova radionica će vas uputiti na pravi put.

Jeste li spremni za naredni nivo!

Na osnovu ponuđenih programskih jedinica treninga o prodaji navedenih ispod, kao naš klijent možete prvi put u BiH formirati svoj program po Vašim potrebama za Vas ili Vaš tim. Od pomenutih programskih jedinica možete odabrati jednu ili više cijelina te prema tome unaprijediti sebe i Vaš tim u segmentu gdje smatrate da je najbitnij zaVas.

 • Psihološka struktura u prodaji
 • Moć prodaje
 • Prodajne tehnike
 • Gubljenje informacija
 • Percepcija
 • Sedam prodajnih koraka
 • Analiza samog sebe
 • Pregovaranje
 • Slušanje u prodaji
 • Put do uspješne prodaje
 • Izvještavanje
 • Reakcije na argument
 • Telefoniranje
 • Verbalna i neverbalna komunikacija
 • Planiranje
 • Vježbe prodaje – prodavci i kupci
 • Definiranje potreba klijenta
 • Opasnosti pretjerivanja u prodaji
 • Zaključivanje
 • Postprodaja
 • Pravila u prodaji
 • Motivacija u prodaji
 • Motivacija
 • Razni testovi
 • Prodaja nemogučeg
 • Kako pobijediti strahove u prodaji
 • Razne vrste interaktivnih igara

Šta je Webinar?

Webinar (eng. Webinar – WEB based semINAR) je seminar, predavanje ili radionica koja se prenosi putem Interneta. Događa se u realnom vremenu i uključuje zvučnu, tekstualnu ili videokomunikaciju između predavača i polaznika koji se nalaze na različitim mjestima. Razina interakcije ovisi o autoru i temi koja se izlaže. Webinarima se može pristupiti s bilo kojeg računala koje ima pristup Internetu, a naknadno je moguće preuzeti i pogledati snimku webinara.

Tehnički preduvjet za praćenje webinara je računalo ili pametni telefon sa zvučnicima spojeno na Internet prosječne brzine. Mikrofon i slušalice čine sudjelovanje udobnijim, ali nisu neophodni.

Koje su prednosti webinara?

 • ekonomičnost – polaznik ne odvaja ni vrijeme ni troškove na odlazak do edukacije
 • jednostavnost – pristup s bilo kojeg mjesta gdje polaznik ima računalo ili telefon i pristup Internetu
 • udobnost – nema ometanja drugih
 • efikasnost – velika je usredotočenost na sadržaj i tijek edukacije

Širok izbor

Online edukacija nudi širok izbor obrazovnih programa koji nisu nužno dostupni u BiH, pa se shodno tome i vaš fokus interesa može proširiti te na taj način možete pronaći program za koji do tada niste ni znali da bi vas mogao zanimati.

Prednosti online edukacije veće su nego što mislite

Obrazovanje je za svakog bitno te se važno konstantno profesionalno nadograđivati, bez obzira o kojem se zanimanju radilo. Iako danas postoje razni tečajevi te oblici nadogradnje znanja koji se plaćaju, pa slijedom toga dobijete svojevrsnu potvrdu o stečenom znanju, internet je ipak nepresušno vrelo informacija i znanja. Online edukacija itekako ima svojih prednosti.

Iako često mislimo i smatramo da znamo dovoljno o onome čime se bavimo, ipak uvijek učimo, bilo kroz praksu ili kroz neke od mnogih načina nadogradnje znanja. Pošto internet pruža mnogo mogućnosti općenito, ništa različito nije niti s edukacijom. Učenje putem interneta je učinkovito, što su pokazala i neka istraživanja. Smatrate li i dalje kako online ne možete dovoljno naučiti, postoji barem deset razloga koji će vam promijeniti mišljenje.

Fleksibilnost

Samoedukacija putem interneta nudi fleksibilnost onima koji imaju druge obveze. Tako možete vrijeme i trajanje učenja prilagoditi sebi i svojim ostalim obvezama.

Prilika za širenjem mreže kontakata

Odlučite li se za online edukaciju, velika je mogućnost i da upoznate ljude s kojima dijelite slične ili iste interese. Na seminarima i radionicama koji se odvijaju u vašem gradu ili mjestu stanovanja također, no online možete upoznati puno više ljudi iz cijelog svijeta.

Sami određujete tempo koji vam najbolje odgovara

Većina programa online edukacije koji se mogu naći, omogućuju učenicima da sami kreiraju tempo, trajanje i učestalost svog rada. Tako, ako ste planirali primjerice danas učiti, a iskrsnule su vam neke nepredviđene obveze, edukacija ne mora patiti. Možete prolongirati učenje za kasnije.

Prilagodljiv raspored

Ukoliko imate posao te još obveza, online edukacija vam ne mora nikada spadati u višak obveza, niti biti teret. Obzirom da sami kreirate svoj raspored, u mogućnosti ste stići sve što planirate.

 Ušteda novca

Još jedna od prednosti online edukacije je i rad od kuće. Njime štedimo i novac koji bismo potrošili na gorivo i javni prijevoz kojim bismo odlazili na neki tečaj.

Predavači iz cijelog svijeta

Pojedini online edukativni programi učenike će povezati s vrhunskim profesorima i gostima predavačima iz cijelog okruženja.

Različite metode testiranja

U većini programa moći ćete sami odabrati metodu učenja i evaluacije vašeg rada. Sve je podređeno učeniku koji putem online edukacije može raditi po vlastitim preferencijama načina rada.

Učinkovitost

Učenje putem interneta je učinkovito, a istraživanja su pokazala da su polaznici online edukacijskih tečajeva imali čak i bolje rezultate od kolega koji su učili na tradicionalne načine.

Imate pitanje za nas?

Javite se!

Adresa

Branilaca Sarajeva 47, Sarajevo

Telefon

+387 62 721 124

E-mail

info@bestar.ba