Više o nama

ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4
  • Organizujemo  edukacije, seminare, simpozijume, konferencije, treninge, okrugle stolove, izložbe, koncerte, predstave, promocije i istraživanja u svim oblastima koje afirmišu rast i razvoj privrede;
  • Inicira, razvija i implementira aktivnosti izrade strateških dokumenata, stručnih članaka, analiza, legislativa i propisa za reformu sektora privrede u BiH i regiji;
  • Objavljujemo  knjige, brošure, publikacije,časopise i stručne članke;
  • Okupljamo stručnjake i stručnjakinje iz oblasti značajnih za razvoj privrede na lokalnom, državnom ali i međunarodnom nivou;
  • Istupamo u javnosti samostalno, u partnerstvu, u okviru mreže i koalicije, te kroz organizovanje javnih događaja i edukacija;
  • Sarađujemo sa institucijama, organizacijama, privrednim subjektima i obrazovnim institucijama radi uspješnog realizovanja projekata u skladu sa misijom;
  • Pružamo edukativne i savjetodavne usluge individuama, institucijama, privrednim subjektima i organizacijama u skladu sa djelatnostima Udruženja;
  • Jačamo socijalne i druge vještine za zapošljavanje i razvoj karijere;
  • Organizujemo  programe ekonomskog osnaživanja marginalizovanih kategorije;
  • Obavljamo i druge poslove u skladu sa zakonom koji doprinose ostvarivanju ciljeva.

Okupljanjamo stručnjake iz svih oblasti poslovanja na državnom ali i međunarodnom nivou.

We understand the importance of approaching each work integrally and believe in the power of simple.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)