Ciljevi

ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

Udruženje BE STAR ima za cilj analizu, savjetovanje, edukaciju i promociju izgradnje podržavajućeg okruženja za razvoj privrede, malih i srednjih preduzeća, organizacija civilnog društva i drugih oblika organizovanja u BiH i zemljama Zapadnog Balkana.

  • Promociju podržavajućeg i zdravog okruženaj za razvoj privrede kroz saradnju sa drugim organizacijama, privrednim subjektima, obrazovnim institucijama i individuama koje dijele isti ili slične interese;
  • Razvoj obrazovnih programa neophodnih za kvalitetno domaće ali i međunarodno poslovanje, pozicioniranje na tržištu i prevazilaženje konkurencije;
  • Promocija i zaštita djelatnika u privredi kroz razvoj specifičnih programa zasnovanih na međunarodnim pravima is tendardima;
  • Zalaganje za veće učešće žena, mladih i marginalizovanih kategorija društva u provrednim tokovima BiH;

Pružanje usluga treninga, edukaciju, radionica, savjetovanja, analiza u cilju razvoja podržavajućeg okruženja za privredu, mala i srednja preduzeća i individue;

  • Podrška procesu ekonomskog rasta i razvoja Bosne i Hercegovine i zemalja Zapadnog Balkana;
  • Promocija i podržavanje razvoja zdrave konkurencije i poštivanje zakona i pravila tržišta;
  • Izdavačka djelatnost u skladu sa ciljevima.
  • Promocija i aktivan doprinos međusektorskoj saradnji u društvu;
  • Popularizacija i širenje svijesti o važnosti cjeloživotnoh učenja i obrazovanja odraslih;

We understand the importance of approaching each work integrally and believe in the power of simple.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)