Na put ka uspjehu vodi vas Be Star!

ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

Želiš li uspjeti? Udruženje Be Star jedan od najprofesionalnijih i najuspješnijih udruženja vam predstavlja sve vrste edukacija, team buildinga, štampanja knjiga te druge vrste organizacija.

  • Be Star organizuje  edukacije, seminare, simpozijume, konferencije, treninge, okrugle stolove, izložbe, koncerte, predstave, promocije i istraživanja u svim oblastima koje afirmišu rast i razvoj privrede;
  • Inicira, razvija i implementira aktivnosti izrade strateških dokumenata, stručnih članaka, analiza, legislativa i propisa za reformu sektora privrede u BiH i regiji;
  • Objavljuje  knjige, brošure, publikacije,časopise i stručne članke;
  • Okuplja stručnjake i stručnjakinje iz oblasti značajnih za razvoj privrede na lokalnom, državnom ali i međunarodnom nivou;
  • Istupa u javnosti samostalno, u partnerstvu, u okviru mreže i koalicije, te kroz organizovanje javnih događaja i edukacija;
  • Sarađuje sa institucijama, organizacijama, privrednim subjektima i obrazovnim institucijama radi uspješnog realizovanja projekata u skladu sa misijom;
  • Pruža edukativne i savjetodavne usluge individuama, institucijama, privrednim subjektima i organizacijama u skladu sa djelatnostima Udruženja;
  • Jača socijalne i druge vještine za zapošljavanje i razvoj karijere;
  • Organizuje  programe ekonomskog osnaživanja marginalizovanih kategorije;
  • Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom koji doprinose ostvarivanju ciljeva.

Udruženje Be Star Sarajevo okuplja stručnjake iz svih oblasti poslovanja na državnom ali i međunarodnom nivou.

“Uz experte ćemo vas uvesti u potpuno novu dimenziju i sferu života. Uz sve vrste edukacija i seminara, organizujemo i raznolike team buildinge.” poruka je iz Be Star.

Autor: https://www.akta.ba/promo/obrazovanje/12186/na-put-ka-uspjehu-vodi-vas-be-star

We understand the importance of approaching each work integrally and believe in the power of simple.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)